Misyon-Vizyon-Amaç

Vizyon

Kamu görevlilerinin insan onuruna yaraşır bir hayat süreceği, İnsan hakları ve temel özgürlükler ile evrensel standartların uygulama alanı bulacağı çalışma koşulları çerçevesinde; Sendikal hakların bir bütün halinde ve eksiksiz kullanılabildiği, Demokratik ve katılımcı anlayışın ve hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu bir Türkiye’nin inşası için çalışmak…

Misyon

Kamu görevlilerine aile sorumluklarını yerine getirecekleri, omuzlarına yüklenen mesleki, teknik, hukuki ve mali sorumluluğa denk düşecek bir ücret ve çağdaş çalışma koşulları sağlanması, Dezavantajlı grupların toplumsal hayata entegre edilmesi, Örgütlenme, toplu pazarlık, grev, siyasete ve yönetime katılma haklarını içeren sendikal hakların bir bütün halinde hayata geçirilmesi..

Amaç

Kamu görevlilerinin insan onuruna yaraşır bir hayat süreceği, İnsan hakları ve temel özgürlükler ile evrensel standartların uygulama alanı bulacağı çalışma koşulları çerçevesinde; Sendikal hakların bir bütün halinde ve eksiksiz kullanılabildiği, Demokratik ve katılımcı anlayışın ve hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu bir Türkiye’nin inşası için çalışmak…